Hướng dẫn mua bảo hiểm du lịch châu âu cho cá nhân

Bảo hiểm du lịch châu âu dành cho cá nhân có 5 mức (gói, chương trình) cơ bản là chương trình A2, A1, A, B và C. Mỗi chương trình (gói) bảo hiểm sẽ có biểu phí và quyền lợi bảo hiểm khác nhau. Quyền lợi bảo hiểm ở mỗi chương trình là như nhau. Tuy nhiên phí bảo hiểm ở mỗi hạng cũng khác nhau nếu số ngày bảo hiểm (số ngày ở bên Châu Âu) là khác nhau. Tuy nhiên nếu số ngày cùng 1 khung phí bảo hiểm (ví dụ đi Châu Âu 9 ngày hay đi Châu Âu 15 ngày đều cùng trong 1 khung phí) thì như thế phí bảo hiểm sẽ là như nhau cho mỗi hạng bảo hiểm.

Để mua bảo hiểm thì khách hàng cần liên hệ tới Bảo Hiểm Bảo Việt để làm bảo hiểm cho mình. Khách hàng có thể liên hệ tới số điện thoại hotline là: 0966.831.332 để được tư vấn miễn phí và làm bảo hiểm một cách tốt nhất. Tư vấn viên bảo hiểm sẽ tiếp nhận đầy đủ các thông tin mà khách hàng cung cấp như sau:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ liên hệ:

Số hộ chiếu:

Ngày đi và ngày về:

Nước đến:

Hạng bảo hiểm:

Đây là những thông tin cần thiết và quan trọng để có thể cấp chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng. Do đó khách hàng sẽ phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin khách hàng cung câp, tư vân viên bảo hiểm của Bảo Việt sẽ tiến hành cấp chứng nhận bảo hiểm và chuyển bảo hiểm cho khách hàng. Nếu khách hàng cần viết hóa đơn thì cần cung cấp thông tin viết hóa đơn. Đối với trường hợp viết hóa đơn cá nhân thì khách hàng cần cung cấp thông tin: tên người đại diện mua bảo hiểm, địa chỉ. Trong trường hợp hóa đơn viết cho Công ty thì khách hàng cần cung cấp: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế. Khách hàng cũng có thể tới Bảo Việt gần nhất để làm bảo hiểm. Ví dụ khách hàng ở Hà Nội thì có thể liên hệ tới Bảo Việt Hà Nội làm bảo hiểm cho mình.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm: 0966.831.332