Hỏi đáp về Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

 

Câu hỏi 124: Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Trả lời:

Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc hàng hoá vận chuyển trong nước được chuyên chở bằng tàu biển. HĐBH này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển tiếp nối bằng đường bộ, đ­ường sông hoặc đ­ường hàng không.

Câu hỏi 125: Ai là người mua bảo hiểm cho hàng hoá?

Trả lời:

Trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển, người mua bảo hiểm có thể là người bán hoặc người mua hàng, tuỳ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng mua bán hàng hoá.

Nếu trong hợp đồng mua bán hàng hoá, tiền hàng mà người mua hàng có nghĩa vụ trả cho người bán bao gồm cả phí bảo hiểm thì người bán có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hàng hoá và thanh toán phí bảo hiểm cho DNBH. Ngư­ợc lại, nếu tiền hàng chư­a bao gồm phí bảo hiểm thì người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm cho hàng hoá là người bán hàng, họ là người có quyền lợi có thể bảo hiểm cho tới thời điểm chuyển giao rủi ro của hàng hoá. Kể từ thời điểm, ranh giới chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua, người có quyền lợi có thể bảo hiểm là người mua hàng.

Nếu người mua bảo hiểm là người bán hàng, thông thường họ có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm cho hàng hoá theo điều kiện, điều khoản và số tiền bảo hiểm thích hợp. Người nào đứng ra mua bảo hiểm cho hàng hoá, người đó có nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm. Nếu khoản phí bảo hiểm mà người bán hàng phải thanh toán cho DNBH thấp hơn khoản phí bảo hiểm đã tính giá cho người mua, người bán hàng được hưởng phần chênh lệch. Ng­ược lại người bán hàng phải tự gánh chịu.

Câu hỏi 126: Có phải cứ mỗi chuyến hàng, người bán hoặc người mua hàng lại phải thu xếp một HĐBH?

Trả lời:

HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển được giao kết để bảo hiểm cho một chuyến hàng nhưng cũng có thể bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng.

HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển được giao kết chỉ để bảo hiểm cho một chuyến hàng vận chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác được gọi là HĐBH chuyến. HĐBH chuyến th­ường thích hợp với những chuyến hàng đơn lẻ của các chủ hàng nhỏ.

HĐBH được giao kết để bảo hiểm cho nhiều chuyến hàng của cùng một chủ hàng trong một khoảng thời gian nhất định (th­ường là 1 năm) được gọi là HĐBH bao. Đây là một dạng hợp đồng nguyên tắc, theo đó bên mua bảo hiểm đồng ý mua và DNBH đồng ý nhận bảo hiểm cho các chuyến hàng của bên mua bảo hiểm trên cơ sở những thoả thuận chung áp dụng cho tất cả các chuyến hàng về cách xác định giá trị bảo hiểm; phí bảo hiểm và hình thức thanh toán phí bảo hiểm; điều kiện, điều khoản bảo hiểm; ph­ương tiện vận chuyển, … Những thông tin cụ thể về từng chuyến hàng, người mua bảo hiểm bao có nghĩa vụ cung cấp cho DNBH và theo yêu cầu của người mua bảo hiểm, DNBH sẽ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm cho từng chuyến hàng.

HĐBH bao thích hợp với các chủ hàng lớn, có nhiều chuyến hàng mua bán trong năm. Ký HĐBH bao, chủ hàng có thể tạo dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài, thiện chí với DNBH; được DNBH giảm phí bảo hiểm; tiết kiệm chi phí giao kết hợp đồng và nếu có chuyến hàng nào mà chủ hàng sơ suất, khai báo chậm vẫn được bảo hiểm. Vì vậy, lời khuyên cho các chủ hàng là nên ký HĐBH bao nếu thấy thích hợp với quy mô kinh doanh của mình.

Câu hỏi 127: Hàng hoá vận chuyển bằng đ­ường biển có thể được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm nào?

Trả lời:

Chủ hàng có thể lựa chọn để mua bảo hiểm cho hàng hoá vận chuyển bằng đường biển theo một trong 3 điều kiện bảo hiểm đó là: điều kiện bảo hiểm A; điều kiện bảo hiểm B; điều kiện bảo hiểm C.

Trong 3 điều kiện bảo hiểm trên điều kiện bảo hiểm A có phạm vi bảo hiểm rộng nhất và điều kiện bảo hiểm C có phạm vi bảo hiểm hẹp nhất. Tuỳ thuộc vào loại hàng hoá và ph­ương thức vận chuyển, đóng gói mà chủ hàng có thể lựa chọn điều kiện bảo hiểm thích hợp. Nếu không biết chọn điều kiện bảo hiểm nào có lợi nhất, chủ hàng có thể yêu cầu tư­ vấn từ phía DNBH. Thông th­ường, với loại hàng có giá trị cao, dễ bị mất cắp, dễ bị tổn thất thì lời khuyên tốt nhất cho chủ hàng là lựa chọn điều kiện bảo hiểm A. Nếu hàng hoá được xếp trên boong tàu thì chủ hàng chỉ có thể mua bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm C.

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội