Hỏi đáp bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt P1

Câu hỏi 190: Tại sao bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt không đặt tên nghiệp vụ bảo hiểm theo tài sản được bảo hiểm như các loại bảo hiểm tài sản khác?

Trả lời:

– Do lịch sử ra đời của nghiệp vụ bảo hiểm này được bắt đầu bằng một vụ cháy lớn ở thành phố LonDon cổ giữa thế kỷ XVII và khi mới ra đời, các công ty bảo hiểm chỉ đảm bảo cho hậu quả của sự cố  “hoả hoạn” gọi là bảo hiểm cháy đơn thuần.

– Trước nhu cầu của nhiều khách hàng muốn được bảo hiểm chống lại các rủi ro đặc biệt, có mức độ tổn thất tương tự hoả hoạn với giá phí thấp và thể thức đơn giản, các công ty bảo hiểm đã phải thiết kế các bản HĐBH phối hợp giữa rủi ro hoả hoạn và các rủi ro khác như­­: đa rủi ro nhà ở, đa rủi ro doanh nghiệp hoặc tổ chức nghề nghiệp,…

Câu hỏi 191: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt được áp dụng cho đối tượng bảo hiểm nào?

Trả lời:

Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bảo hiểm cho các đối tượng là bất động sản, động sản (trừ  phương tiện giao thông, vật nuôi, cây trồng và tài sản đang trong quá trình xây dựng – lắp đặt thuộc loại hình bảo hiểm khác) thuộc quyền sở hữu và quản lý hợp pháp của các đơn vị, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Cụ thể đối tượng bảo hiểm bao gồm:

– Công trình xây dựng, vật kiến trúc đã đư­­­a vào sử dụng (trừ đất đai);

– Máy móc thiết bị, phương tiện lao động phục vụ sản xuất kinh doanh;

– Sản phẩm vật tư­­­, hàng hoá dự trữ trong kho;

– Nguyên vật liệu, sản phẩm làm dở, thành phẩm trên dây truyền sản xuất;

– Các loại tài sản khác như­:­ kho, bãi, chợ, cửa hàng, khách sạn,…

Câu hỏi 192: Những rủi ro cơ bản nào có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời:

Theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn, rủi ro cơ bản có thể bảo hiểm được bao gồm ba rủi ro sau:

– Hoả hoạn theo nghĩa thông th­ường, cháy được hiểu là phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát ra ánh sáng. Hoả hoạn là cháy xảy ra ngoài sự kiểm soát của con người, ngoài nguồn lửa chuyên dùng và gây thiệt hại về người và/hoặc tài sản. Nh­­ư vậy sẽ được coi là hoả hoạn được bảo hiểm nếu có đủ các yếu tố sau đây:

+ Phải thực sự có phát lửa;

+ Lửa đó không phải là lửa chuyên dùng;

+ Việc phát sinh nguồn lửa phải là bất ngờ hay ngẫu nhiên đối với người được bảo hiểm, chứ không phải là do cố ý, có chủ định hoặc có sự đồng lõa của họ. Tuy nhiên, hoả hoạn xảy ra do bất cẩn của người được bảo hiểm vẫn thuộc phạm vi bảo hiểm;

+ Hoả hoạn gây nên thiệt hại được bảo hiểm phải do yếu tố tác động từ bên ngoài. Cho dù có thể có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng những yếu tố nội tại, tự phát từ trong bản thân tài sản được bảo hiểm bất ngờ phát huy tác dụng và gây nên thiệt hại cũng không được coi là hoả hoạn được bảo hiểm.

Tuy nhiên, DNBH chỉ loại trừ đối với những thiệt hại của tài sản tự phát cháy, chứ không loại trừ đối với các hậu quả hoả hoạn tiếp theo từ đám cháy. Ví dụ, một kho thức ăn gia súc bỗng nhiên bốc cháy. Trước khi đội cứu hoả kịp đến hiện tr­ường, lửa đã lan và gió đã thổi lửa vào một kho chứa thóc bên cạnh. Loại trừ theo đơn bảo hiểm được áp dụng đối với kho thức ăn gia súc bởi vì nó tự động phát cháy, nhưng sẽ không được áp dụng đối với kho chứa thóc. Bên cạnh việc loại trừ những thiệt hại của tài sản do tự phát hoặc chịu tác động của một quá trình xử lý nhiệt, đơn bảo hiểm tiêu chuẩn cũng loại trừ tr­ường hợp hoả hoạn do động đất, núi nửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên nh­ư cháy ngầm ở mỏ than hay giếng dầu,…và những thiệt hại gây nên bởi hoặc do hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai dù là ngẫu nhiên. Những tr­ường hợp loại trừ này, nếu người được bảo hiểm yêu cầu, vẫn có thể được bảo hiểm bởi những rủi ro phụ hoặc những điều khoản bổ sung.

– Sét  là hiện tượng phóng điện từ các đám mây tích điện và mặt đất, tác động vào đối tượng bảo hiểm. Người bảo hiểm sẽ bồi th­ường khi tài sản bị phá huỷ trực tiếp do sét, hoặc do sét đánh gây ra hoả hoạn. Nh­­ư vậy khi sét đánh mà không làm biến dạng hoặc gây hoả hoạn cho tài sản được bảo hiểm thì không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi th­ường của bảo hiểm.

Cần lưu ý rằng, khi tia sét phá huỷ trực tiếp hoặc làm phát lửa gây hoả hoạn đối với các thiết bị điện thì được bảo hiểm bồi th­ường. Nếu tia sét chỉ làm thay đổi dòng điện, mà không gây ra hoả hoạn, dẫn đến thiệt hại cho thiết bị điện thì không được bồi th­ường theo rủi ro này.

– Nổ là hiện tượng cháy xảy ra rất nhanh tạo ra một áp lực lớn kèm theo tiếng động mạnh, phát sinh do sự giãn nở đột ngột của chất lỏng, rắn hoặc khí. Các tr­ường hợp nổ gây ra hoả hoạn đã nghiễm nhiên được bảo hiểm, với điều kiện là nổ không phải do các nguyên nhân bị loại trừ. Như­­ vậy ở đây chỉ còn lại những thiệt hại do nổ mà không gây ra hỏa hoạn. Nổ trong rủi ro cơ bản chỉ giới hạn ở các tr­ường hợp nổ nồi hơi hoặc hơi đốt được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt (như­ thắp sáng, sư­­ởi ấm,…), nhưng loại trừ những thiệt hại gây ra do động đất, núi nửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên. Sự cố này cũng được đảm bảo khi nó xảy ra trong một nhà máy liên quan tới nồi hơi chỉ sử dụng để đun nước dùng trong căng tin. Những thiệt hại do nổ nhưng không gây ra hoả hoạn, ngoài tr­ường hợp nổ nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt, sẽ không được bồi th­ường theo rủi ro này. Tr­ường hợp thiệt hại do nổ xuất phát từ hoả hoạn thì thiệt hại ban đầu do hoả hoạn được bồi th­ường, còn thiệt hại do hậu quả của nổ, ngoài nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt, không được bồi th­ường.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hỏa hoạn: 04.8582.8588 – 0966.831.332

bảo hiểm hỏa hoạn – Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội