Hỏi đáp bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa (tiếp)

Câu hỏi 151: Hiệu lực của HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như­ thế nào?

Trả lời:

HĐBH hàng hoá vận chuyển nội địa bắt đầu có hiệu lực kể từ khi hàng hoá được bảo hiểm được xếp lên phương tiện vận chuyển tại địa điểm xuất phát ghi trong HĐBH để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình th­ường và kết thúc khi hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận chuyển tại nơi đến ghi trong HĐBH.

Trong quá trình vận chuyển nếu vì những sự cố do các rủi ro được bảo hiểm gây ra mà hàng hoá bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì HĐBH vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong tr­ường hợp cần thiết. 

Câu hỏi 152: Khi mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa, người mua bảo hiểm cần cung cấp cho DNBH những thông tin gì?

Trả lời:

Khi có nhu cầu mua bảo hiểm người mua bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa cần phải làm giấy yêu cầu bảo hiểm. Mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm được DNBH cung cấp và người mua bảo hiểm phải điền các thông tin về:

– Tên người được bảo hiểm;

– Tên hàng hoá, loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá cần được bảo hiểm;

– Trọng lượng, số lượng hàng hoá và giá trị hàng hoá cần bảo hiểm;

– Hành trình vận chuyển (nơi đi, nơi đến và nơi chuyển tải nếu có);

– Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận tải đó;

– Ngày tháng phương tiện vận chuyển khởi hành và dự kiến ngày đến.

Câu hỏi 153: Số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa được quy định như­ thế nào?

Trả lời:

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị tr­ường của hàng hoá tại nơi nhận. Nếu người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính: Giá trị bảo hiểm của hàng hoá bao gồm giá tiền hàng hoá ghi trên hoá đơn (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn) cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ư­ớc tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm. 

Câu hỏi 154: Tr­ường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm, người được bảo hiểm cần phải làm gì?

Trả lời:

Tr­ường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của DNBH, người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ hoặc đại diện của họ phải:

– Khai báo ngay với cơ quan chức trách địa phương để xử lý và lập biên bản theo luật lệ hiện hành;

– Thông báo ngay cho DNBH hoặc đại diện của họ tại nơi gần nơi xảy ra sự cố nhất đến giám định;

– Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hoá nhằm hạn chế tổn thất

– Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi th­ường đối với người vận chuyển hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hoá trong sự cố ấy.

Câu hỏi 155: Thủ tục yêu cầu bồi th­ường bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Khi khiếu nại DNBH về những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí thuộc trách nhiệm của HĐBH, người được bảo hiểm cần nộp đủ các giấy tờ sau:

– Bản chính hoặc pho to Giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hoá do chủ phương tiện cấp;

– Hoá đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hoá;

– Biên bản giám định hàng tổn thất do DNBH hoặc người được DNBH chỉ định cấp có ghi rõ mức độ tổn thất;

– Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương trong tr­ường hợp phương tiện vận chuyển bị đắm, lật, đâm va, …

– Văn bản khiếu nại người vận chuyển hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra;

– Thư­ đòi bồi th­ường.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội