Bảo hiểm y tế kết hợp

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ KẾT HỢP

1.      Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có độ tuổi tối đa không quá 65 tuổi.

2.      Người phụ thuộc được bảo hiểm trong cùng Hợp đồng với người được bảo hiểm và phải có sự chấp thuận của Bảo Việt.

3.      Trẻ em mới sinh đủ điều kiện tham gia bảo hiểm khi được 15 ngày tuổi hay từ ngày xuất viện, ngày nào xảy ra sau sẽ được chọn nhưng với điều kiện Người được bảo hiểm phải nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm cho đứa trẻ đó kèm theo giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe tốt và phải được Bảo Việt chấp thuận.

4.      Bảo hiểm Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

  1. Người bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong.
  2. Người bị thương tật, tàn tật vĩnh viễn từ  trên 50% trở lên.
  3. Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

 BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI

BẢO HIỂM

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

(triệu đồng/người)

PHÍ BẢO HIỂM (%/STBH/năm)

Đến

18 Tuổi

18 – 40

Tuổi

41-50

Tuổi

51– 60 Tuổi

61 -65 Tuổi

1. Chi phí y tế

Từ  05 đến 50

2,10

1,90

2,20

2,40

2,50

2. TN cá nhân

 Từ 05 đến 100

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

3. SM cá nhân

Từ 05 đến 100

0,35

0,30

0,42

0,48

0,60