Bảo hiểm thai sản

Bảo hiểm thai sản Bảo Việt , Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và bé yêu từ khi còn trong bụng mẹ , Bảo việt xin giới thiệu một số quyền lợi của bảo hiểm như sau :

QUYỀN LỢI VÀ PHÍ

Khi bạn tham gia bảo hiểm thai sản , bạn sẽ được kết hợp cùng chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện , với chương trình này bạn gần như được bảo vệ một cách tốt nhất vả về sức khỏe và sức khỏe thai sản .

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 10 triệu đồng – Phí đóng thêm 2.000.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 20 triệu đồng – Phí đóng thếm 3.600.000 đồng.

+ Quyền lợi bảo hiểm tối đa: 30 triệu đồng – Phí đóng thếm 4.500.000 đồng.

THỜI GIAN CHỜ

Thời gian chờ là 12 tháng kể từ ngày quyền lợi bảo hiểm được áp dụng. Trường hợp sảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sỹ thời gian chờ là 90 ngày.

THAM GIA

Khi có yêu cầu tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm điền đầy đủ những thông tin yêu cầu trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và gửi cho Bảo Hiểm Bảo Việt. Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân được bảo hiểm .

Chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0968.372.472