BẢO HIỂM KỸ THUẬT

Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật sau:

– BH mọi rủi ro Xây dựng – CAR

– BH mọi rủi ro Lắp đặt – EAR

– BH Máy móc -MB

– BH Thiết bị điện tử -EEI

– BH các công trình xây dựng dân dụng đã hoà

– BH Kho lạnh

– BH Máy móc thiết bị thuê cho thuê – LAR

– BH Máy móc thiết bị xây dựng – CPM

– BH gián đoạn kinh doanh kỹ thuật

– BH khác trong KT

_______________________________________