Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam P1

CHƯƠNG I: NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Qui tắc này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2: Qui tắc này còn được vận dụng khi có thỏa thuận riêng trong hợp đồng bảo hiểm cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đi các nước lân cận và vận chuyển từ nước ngoài về được phép quá cảnh quaViệt Nam để sang các nước lân cận bằng phương tiện vận tải nói trên.

CHƯƠNG II: PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều 3: Trừ những trường hợp qui định loại trừ ở chương III dưới đây, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là người bảo hiểm) chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xẩy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

1. Cháy hoặc nổ;

2. Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

3. Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

4. Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

5. Phương tiện chở hàng mất tích;

6. Tổn thất chung.

Điều 4: Trường hợp hàng hóa được bảo hiểm theo điều 3 trên đây, nếu người được bảo hiểm yêu cầu thì người bảo hiểm có thể nhận bảo hiểm thêm một hay các loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm :

1 . Hàng bị thiếu nguyên bao, nguyên kiện.

2. Hàng hóa bị tổn thất do đổ vỡ (loại trừ đổ vỡ do ướt).

Điều 5: Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm người bảo hiểm như nói trên, người bảo hiểm còn phải chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây:

a) Những chi phí hợp lý do người được bảo hiểm, người làm công hay đại lý của họ đã chi ra nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm.

b) Những chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa đuợc bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

c) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

d) Những chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội