Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển: Quy tắc chung

 

1/ Những quy định chung

Quy định này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển bao gồm: giá trị của hàng hóa được bảo hiểm, lãi ước tính (nếu có), phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác có liên quan. Quy tắc này cũng có thể áp dụng trong trường hợp nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường hàng không.

2/ Những rủi ro được bảo hiểm

a/ Điều kiện bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm có thể được ký kết theo một trong số 3 điều kiện A, B và C như sau:

+ Điều kiện A: Theo điều kiện này thì Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ phải chịu mọi rủi ro, tổn thất ro mất mát, hư hỏng hàng hóa trừ một số trường hợp loại trừ được quy định sẽ được trình bày trong bài tiếp theo.

+ Điều kiện B: Trừ các trường hợp loại trừ được quy định trước, theo điều kiện này, Bảo Hiểm Bảo Việt phải chịu trách nhiệm đối với:

Cháy nổ.

Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp.

Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc bị trật bánh.

Tàu đâm va vào tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đam va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.

Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn.

Động đất, núi lửa phun hay bị sét đánh.

Hy sinh tổn thất chung.

Ném hàng khỏi tàu hoặc bị nước cuốn khỏi tàu.

Nước biển, nước sông hay nước hồ chảy vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, công ten nơ hoặc nơi chứa hàng.

………..

+ Điều kiện C: Trừ trường hợp loại trừ đã được quy định trước, Bảo Hiểm Bảo Việt phải chịu trách nhiệm đối với:

Cháy hoặc nổ.

Tàu hay thuyền bị mắc cạn, bị đắm hoặc lật úp.

Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc bị trật bánh.

Tàu đâm va vào tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đam va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước.

Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn.

Hy sinh tổn thất chung,

Ném hàng ra khỏi tàu.

Hàng hóa bị mât do tàu hoặc phuơng tiện vận chuyển hàng hóa bị mất tích.

Liên hệ tư vấn mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội