BẢO HIỂM DẦU KHÍ, HÀNG KHÔNG

Bảo hiểm dầu khí

Là một trong những nghiệp vụ kinh doanh truyền thống của Bảo Hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm, tiềm lực tài chính cùng mối quan hệ rộng khắp với các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước, trong hơn 43 năm qua, Bảo Hiểm Bảo Việt đáp ứng những nhu cầu bảo hiểm dầu khí đa dạng của khách hàng.

Hiện Bảo Hiểm Bảo Việt cung cấp một số loại hình bảo hiểm dầu khí sau:

 • Bảo hiểm khống chế giếng
 • Bảo hiểm mọi rủi ro sà lan khoan/giàn khoan/đường ống dẫn dầu
 • Bảo hiểm mọi rủi ro thiết bị khoan dầu khí
 • Bảo hiểm trách nhiệm toàn diện của nhà điều hành dầu khí
 • Nhà thầu khoan và nhà thầu dịch vụ cho giếng dầu hoặc khí
 • Bảo hiểm dầu thô lưu kho và trên đường vận chuyển
 • Bảo hiểm dự án xây dựng lắp đặt trên bờ và ngoài khơi

 

Bảo hiểm hàng không

Bảo Hiểm Bảo Việt đang cung cấp các loại hình bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm cho các hãng hàng không, các nhà điều hành bay, các sân bay và đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không tại Việt Nam, bao gồm:

 • Bảo hiểm thân máy bay và phụ tùng máy bay
 • Bảo hiểm thân máy bay dưới mức miễn thường chuẩn
 • Bảo hiểm thân máy bay đối với rủi ro chiến tranh, không tặc
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba, hành khách, hành lý, hàng hóa và hàng bưu chính
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với rủi ro chiến tranh, không tặc
 • Bảo hiểm mất khả năng sử dụng máy bay
 • Bảo hiểm tai nạn nhân viên tổ bay
 • Bảo hiểm tai nạn hành khách tự nguyện
 • Bảo hiểm trách nhiệm chủ sân bay và người điều hành sân bay
 • Bảo hiểm trách nhiệm hàng không cho các công ty cung ứng dịch vụ hàng không

Và các loại hình bảo hiểm khác