Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

  • Bảo hiểm vật chất xe ô tô

    Đối tượng bảo hiểm Là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy […]