Monthly Archives: Tháng Mười 2012


  • Ngắm cảnh mùa thu đẹp như tranh

    Ảnh đẹp du lịch – Những hồ nước trong veo, phẳng lặng như gương thấp thoáng trong màn sương huyền ảo hay vài chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm trên bến vắng… tạo thành […]